2022. március 10., csütörtök

"A mi mandulafánk"

Az Jurassic Túraklub tagjai és a szentlőrinci iskolások az év első túráján - március 5-én -  Szentkúttól a Manduláson át egészen a Havi-hegyig kirándultak. Itt megcsodálták a korábbi európai Év Fáját, a virágzó mandulafát. Az erdőben sok-sok tavaszi virágot találtak. Kilátót másztak, geoládát találtak, megoldottak néhány kincskereső feladatot, majd csapatokban kvízt oldottak meg a mandulafával kapcsolatosan. Szó esett Janus Pannoniusról is, szintén 2022-ben évfordulós költőnkről, aki délies elterjedésű kultúrnövényünket a magyarság számára jelképes értelművé emelte. Egyúttal megemlékeztek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület alapításának 30. évfordulójáról is.

A mandulafa "tiszteletére" végül sósmandulát és marcipánt is kóstolhattak a résztvevők - kellemes élmény volt mindannyiunknak :)


A képek között szerepelnek a túrázók (Soós Pálma, Heid Krisztán) fotói is.

Túravezető: Tóth Klára (Dráva TSE) és Varga Ágnes
Partnerek: Janus Pannonius Múzeum és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Baranyai Csoportja, valamint a Jurassic Túraklub.


2022. január 7., péntek

Mecseki Természettudományos Élményközpont 2017-2021

 

Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése

 

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósult Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése (EFOP-3.3.6-17-2017-00011).

 

Vezetői és múzeumpedagógiai záró gondolatok:

,,A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület a pályázat megvalósítása során elsődleges célját elérte, amikor lehetőséget teremtett a közösség bevonásával történő interaktív kapcsolatteremtésre oktatók és diákok között. Sikerült elkötelezett, lelkes és képzett pedagógusokat bevonni a programba, nagyon jó kapcsolatot kialakítva az iskolákkal, tanárokkal és főleg a diákokkal. Az élményszerű oktatás során jelentős szerepet kapott a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet, kiemelten az interaktív foglalkozások, melyek a gyerekek érdeklődésének felkeltését szolgáltak. Az oktatás mielőbbi megkezdése érdekében az élményközpont teljes infrastrukturális fejlesztése, az eszközök és az oktatási szoftverek beszerzése 2018 folyamán megvalósult. Az elkészült projektet bemutató film hűen adja vissza azt a hangulatot, amely az oktatók és diákok között nap mint nap jelen volt. A visszajelzések alapján a diákok szerettek a foglalkozásokra járni, kiváltságosnak érezték magukat azok, akiket a pedagógusok kiválasztottak." - Burján István, Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület elnöke, konzorciumvezető

 

Projektnépszerűsítő dokumentumfilm linkje:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTupYgpDrXw&t=859s

 


 ,,A Janus Pannonius Múzeum egyik legnagyobb vállalkozása, hogy partnereivel együtt részt vehetett az Élményközpont létrehozásában. Baranya természeti, kulturális értekéinek megismertetéséért végzett múzeum­pedagógiai foglalkozásai réven korábban is jó kap­csolatot ápolt a megye és Pécs iskoláival, de ehhez fogható lehetősége nem adódott, hogy ennyi iskola diákjaival, ilyen rövid idő alatt találkozhasson. Minden nagy feladat nagy lehetőség is. Az Élményközpontban a múzeumi, alap természettudományos munkák és a hozzájuk kapcsolódó tudományágak korszerű kutatási témaiba, módszereibe, játékos, interaktív formában, modern eszközök használatával bevonhattunk egy seregnyi diákot. A foglalkozások alkalmat adtak a helyi természeti értékek meg­ ismertetésén keresztül a természetvédelem iránti érdeklődés felkeltésére. Remélhetőleg sikerült el­ oszlatni a félelmet a természettudományos foglalkozásokkal szemben, talán befolyásolni is sikerült a gyerekek pályaválasztását. Nem utolsó sorban pedig múzeumi foglalkozásokat segítő 21. századi eszközparkhoz, preparátumokhoz, szoftverhez, játékokhoz juthattunk hozza." - Dr. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója

 

,,A pályázat olyan volt, mint amilyennek kezdetektől látszott, ,,nagy falat", csábító lehetőségekkel. Lesznek eszközök, játékok, szoftverek, sőt lesznek gyerekek is. Jó sokan. Lesznek új kollegák is, és új helyszín. Nagy munka, de majd megéri. Valóban hatalmas munka volt, de megszereztünk mindent a tervek szerint. Lettek új kollegák is, akiktől tanulni is lehetett. Az igazi meg­ lepetést valójában a különböző helyről, sokféle iskolából érkező, ilyen-olyan korú, magatartású, képességű, érdeklődésű gyerekek okoztak. Felmerült az a kérdés, hogy fel lehet-e egyáltalán az érdeklődésüket kelteni? és igen, ebből a három évből mégiscsak az érdeklődő gyerekek maradtak meg bennem, akikkel lehetett együtt dolgozni, akik úgy mentek haza, hogy még máskor is visszajönnének" - Kisbenedek Tibor, Természettörténeti Múzeum, osztályvezető 

 

,,Az előkészítő szakasz nehézségei után az oktatás napjai maradandó élményé váltak számomra. Korábban főként egyedül, kiállítások múzeumpedagógiai programjain dolgoztam, a projekt azonban teljesen más típusú kreativitást igényelt. A múze­umi oktatókkal való közös csapatmunka is sok hasznos tapasztalattal gazdagított. Öröm volt hetente többször is, a városi mindennapok problémáitól látszólag mentesülve, rendszeresen a "felsőbb régiókba" emelkedni, azaz a hegyoldali állatkertbe utazni. Számunkra elvarázsolt világ volt: ott, az erdő szélén, az állatok közelségében másfajta atmoszféra várt az emberre, és jó volt - a kevésbé felemelő városi konfliktusoktól szabadulva - nap, mint nap látni az állatokkal dolgozók derűjét, többségük töretlen életkedvet. Az oktatás legszebb élményei közé tartozott az, mikor az ormánsági kisiskolások első látogatásai során tanúja lehettem a lelkes rácsodálkozásnak, mellyel minden természeti jelenséget fogadtak - erdőt és egzotikus állatot egyaránt. A nyári táborok terepi kirándulásairól hasonlóan pozitív emlékeim vannak." - Varga Ágnes, pedagógus

 

Linkek:2021. november 17., szerda

Tér - Mozgás- Játék. Vendégkiállításunk (2021, Pécs)


 TÉR - MOZGÁS - JÁTÉK

2021.11.05. - 2022.01.23.

JPM Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)


    A művész szubjektív módon láttatja a világot, ezzel szemben a kutatónak szükségszerűen tárgyilagosnak kell lennie, ha le akarja írni azt. A Tér-Mozgás-Játék egy új inspirációs forrásokra nyitott művész és egy képzőművészet iránt érdeklődő természettudós első közös kísérlete arra, hogy a két különböző szemléletmód egymást kiegészítve találkozzon. A festő kétdimenziós felületen dolgozik, még ha térben ábrázolja is tárgyát. A barkácsoló természettudós a sík képben rejlő lehetőségek térben való megvalósítására törekszik.

Konok Tamás: Mikroludium - Vásárhelyi Tamás: Mikor van egyensúlyban? 

    A kiállítás Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus rendhagyó együttműködésének eredménye. Konok geometrikus elemekből és finom vonalakból építkező, absztrakt képeiből ötletet merítve, Vásárhelyi e struktúrákat a térbe kiterjesztve építi meg fizikai jelenségeken alapuló, furfangos tárgyait. A képek dinamikájából kiinduló tárgyak párbeszédbe állítják a képzőművészetet a tudománnyal: a kép-tárgy párok egyike segít, hogy másképpen lássuk a másikat. A képtérben ábrázolt absztrahált formák kinetikus, interaktív eszközökként elevenednek meg a kiállítótérben. Így történhet meg, hogy egy festményen átfutó átlós vonal háromdimenziós, mozgatható ingaként köszön vissza a térben. Az egymásra reflektáló alkotáspárok a síkban és a térben való önfeledt játék lehetőségét kínálják.

Konok Tamás: Inga - Vásárhelyi Tamás: Bipoláris bolondinga 


    Az alkotók közötti párbeszéd 2018 őszén kezdődött, amikor a Kutatók Éjszakája alkalmából a Vasarely Múzeum tudományos játszóházat szervezett. Vásárhelyi ekkor a múzeum aktuális kiállításához (Képpé vált kísérlet) kapcsolódóan több Konok grafikához is készített játékokat. Konok lelkesen fogadta a kezdeményezést és rögtön közös kiállítást javasolt. Az alkotók azóta, egymást folyamatosan új ötletekkel stimulálva rakták össze jelen tárlat anyagát. A kiállítás képzőművészet és tudomány egyedülálló találkozásaként a két terület közötti határvonalakat átlépve számos fontos kérdést vet fel: Ki mit vesz észre, mit lát meg egy képzőművészeti alkotásban? Hogyan segítheti a képzőművészet egy tudományos elv megértését, illetve hogyan járulhat hozzá a fizika egy törvényének megértése, az azt szemléltető eszközhöz vizualitásában kapcsolódó képzőművészeti alkotás befogadásához? Vajon máshogy tekintünk egy statikus formára miután láttuk mozgásban is?

Részlet a kiállításból.

Konok Tamás (1930) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festő- és szobrászművész, a geometrikus absztrakció jelentős képviselője. Eredetileg zenésznek készül, később mégis jelentkezik és rögtön felvételt is nyer a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Bernáth Aurél és Berény Róbert lesznek a mesterei. 1958-ban Derkovits ösztöndíjjal Párizsba utazik, majd a következő ötven évben a francia fővárosban él és alkot. Első önálló kiállítása a Galerie Lambertben nyílik 1960-ban, ettől kezdve rendszeresen kiállítja műveit. Az 1960-as évek végén nagyméretű, monokróm relief-kollázsokat készít, melyek később megrendelések révén épületterekben is megvalósulhatnak. Az építészettel való kapcsolata révén egy fokozatosan letisztuló formavilág jelenik meg festészetében, melyet a képtérből kifutó vonalak dominálnak. 1970-től évente Zürichbe utazik és a Schlégel Galériával együttműködésben számos egyéni és csoportos kiállításon vesz részt világszerte. A 2000-es évektől ismét Budapesten él és alkot.

Vásárhelyi Tamás (1949) Múzeumpedagógiai Életműdíjjal kitüntetett biológus, rovarkutató, a természettudományos múzeumi tanulás úttörője Magyarországon. A Magyar Természettudományi Múzeumban megvalósított kiállításait az interaktivitásra törekvés mellett a saját tervezésű tudománykommunikációs eszközök használata jellemezte. 1985 óta tervez és készít játékos tanulásra alkalmas eszközöket, melyek a Herman Ottó Vándortanösvény és a martonvásári Agroverzum látogatóközpont mellett a Vásárhelyi Tamás Fortélyos Játéktára Facebook oldalon is megtalálhatóak. Jelenleg is széleskörű szakmai tevékenységet folytat, kutatói és oktatói praxisa fókuszában a természettudományos ismeretterjesztés áll.

MEGNYITÓ:

https://youtu.be/7a4EWSOOS4g

Szöveg: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Képek: Füzi István

2021. március 2., kedd

Digitálisan is megtekinthető kiállításaink

A járvány miatt megváltozott élet a múzeumokat is kihívás elé állította. Több digitális tartalommal is próbáltuk pótolni a bezárt kiállításokat.

 Írásaink a gyűjteményeinkről, kiállításokról és azokban a témákban melyekben kutatunk 

itt 

olvashatók

  

Korábbi kiállításaink digitális formában pedig alábbi linkeken érhetők el:

 

2020. június 27., szombat

Múzeumok Éjszakája (helyett)

Ma lenne, és most kezdődne a sok éve megtartott Múzeumok Éjszakája, amit idén, 2020-ban nem tarthattunk meg. Ezekkel a képekkel tekintünk vissza a korábbi évek sikeres e napi rendezvényeire.
2020. június 25., csütörtök

Digitális barangolásunk a múzeumban karantén idején és utána - Írásaink a JPM oldalán

Geológia
A város ősi őrzői


Etnobotanika - a növények régi használata:

25 pálcaütés egy eperfáért- Elfeledett sokoldalú eperfáinkról
A planta-tea nyomában régen és ma

"...legyen az asszonynak mivel mosogasson súrolgasson " - Ízelítő a régi műanyagmentes háztartás növényeiből. régen


Kiállításainkról digitálisan is:


A természet íze - Vándorkiállításunk digitálisan

Egyszer volt egy mesekiállítás - Aki nem hiszi, járjon utána

Cápafogak, dínó-nyomok, mamut-csontok avagy egy földtörténeti kiállítás múzeumpedagógiája 

A jégkor pécsi vándora

Gyűjteményeinkről:

A JPM Természettörténeti Osztály herbáriuma és gombagyűjteménye

A Pécsi mamut jobboldali agyara - egy múzeumi preparátum története

Nekünk "csak" a macska jutott ?- A kardfogú macska szemfoga

Egy szépséges szöglenc - A hónap gyűjteményi tárgya a nappali pávaszem

Természet "hímezte" tojások - Barangolás a Természettörténeti Osztály madártojás-gyűjteményében I. 

Természet "hímezte" tojások - Barangolás a Természettörténeti Osztály madártojás gyűjteményében II.

Egy sikeres akcióról és összefogásról:

Az Év Fája és Európa Fája a Pécsi havi-hegyi mandulafa 

2020. május 3., vasárnap

JPM Jurassic Túraklub - túrák 2019-ben / 1. félév és Év Fája kampányunk


"Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya (...)"

(Vörösmarty Mihály)


Év Fája kampányunk első fotóinak egyike, klubtagjaink közreműködésével


Hogy mit lehet rólunk tudni? 2015-ben alakultunk... 
Egy ifjúsági túraklub vagyunk a sok közül, jelenleg főként felsőtagozatos résztvevőkkel. 
De talán vannak apró specialitásaink:
a teljes nevünk JPM Jurassic Családi Természetismereti- és Túraklub, mivel a szülők is csatlakoztak hozzánk, ésTermészettudományi Múzeum lévén, nagy hangsúlyt helyezünk Pécs környéke természeti értékeinek megismerésére. A gyerekek fajismerete észrevétlenül bővül a túrák során - nyári túratáborainkban csodálkozunk rá mindig,hol tartanak már a kevésbé "erdei" gyerekekhez képest:)
A mi túráinkon szabad: fára mászni, kincset keresni, rovarokat kíméletesen kézbe venni, télen jeget törni, nyáron patakban turkálni és járt utat a járatlanért elhagyni - ahol nem tiltják a természetvédelmi szabályok...
Titeket is várunk csapatunkba!

A 2019 - es év: szubjektív bevezető
A Természettudományi Múzeumban 2019 első féléve volt az utolsó békésnek mondható időszak a költözés előtt. Ekkor terveztük az évfordulós  Rihmer emlék-kiállítást (A Jégkor pécsi vándora), melyre a pályázaton elnyert csekély támogatás felhasználási lehetősége  hónapokkal csúszott ugyan (év elején a költségvetés elfogadása miatt nem használhatóak fel saját forrásaink), ami rendhagyó leállást eredményezett a kiállításépítésben. De akkor még csak sejtettük, hogy hamarosan egy nem igazán alaposan átgondolt költözési terv megvalósításának kálváriája kezdődik...:(

💚💚💚😢💚💚💚

A kiállítás, amit a Jurassic klub tagjai már tervezés közben is láthattak - méghozzá a farsangi találkozójukon, "éjszakai" látogatás keretében - tavasszal megnyílt, és szép számmal fogadott iskolás csoportokat. Egyre nehezedő körülmények között, de továbbra is (új pályázatokkal, tárgylásokkal) küzdünk a szakamailag  elfogadható múzeumi telephely megtartásáért, és a valaha remélt fejlesztésért.

A Jurassic Túraklub  túrái és programjai, 2019/ első félév

Januári túra:

Ebben az évben vált hagyományunkká, hogy a gyerekek is vezetnek egyes túrákat. Elég tapasztalatot szereztek a korábbi években, és természetes igényként merült fel a részükről, hogy ők tervezzenek meg számukra kedves útvonalakat, majd térképpel felszerelkezve maguk próbáljanak tájékozódni az útvonal során.
Első jelentkezőnk Keresztes Vajk volt, aki a túrát születésnapjának hetére tűzte ki:) Nagy szerencsénk volt a szép, napsütéses, havas idővel. A Petőfi-aknától induló túra első látványos állomása a Köves-tetői Kilátó, mely korábban már egyik kedvencünkké vált.

Téli túrákon, megfelelő hőmérséklet esetén elmaradhatatlan terepi "fizikai kísérlet" a jég-próba, avagy jégtörés. Bár a többség 12 év feletti, ez a műfaj nem veszít a népszerűségéből:)
A túra végén a hosszúhetényi Hosszúkávé cukrászdában a túravezető és a résztvevők is elégedetten ihatták forró csokoládéjukat...

Február:

Farsang alkalmából a Természettudományi Múzeumban zajlott a csapat év-nyitó klubdélutánja, ahol a tagok vetítéses útibeszámolókat tartottak az elmúlt év családi és egyéni kalandozásairól. A program záró-attrakciója volt a zseblámpás leselkedés az  épülő "mamutos" időszaki kiállításbanFebruári túra a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel

A februári és márciusi programok előzményeihez tartozott, hogy 2018 májusában múzeumunk botanikusa kezdeményezésére a Jurassic túraklubbal jelöltük a Havi-hegyi mandulafát az Év Fája versenyen, és ősszel megnyertük a fával a hazai versenyt. 2019 februárjában zajlott a nagyon izgalmas és sok szervezéssel járó kampány, az európai cím elnyerésére. Ennek része volt a videófilm készítése, melyben többek között a Természetbarát Szövetség megyei elnöke, Tóth Klára is nyilatkozott.
Klári nénit annak kapcsán kértük fel a szereplésre, hogy saját ötlet alapján közös túra szervezését ajánlotta a fához, mely meg is valósult egy szép napos délelőttön, Remeterét - Lapis - Misina - Tettye útvonalon, kb. 50 fő részvételével.A túra végén a résztvevők természetbarátokkal megismertettük a kampány múltját és céljait, és együtt drukkoltunk a győzelemért - hatásosan!😊 Köszönjük a túravezetést és a közös program ötletét Klári néninek! Hagyomány-teremtő céllal 2020-ban is megszerveztük a Madulafa-túrát.

A mandulafa promóciós kisfilmje, pécsi neves emberek interjúival,

a címre kattintva megtekinthető: Havihegyi Szubjektív

Márciusi győzelem

Bár nyilvánosan nem volt bejelenthető, a szervezők már március elején sugallták, hogy erősen ajánlják a kiutazást a brüsszeli díjkiosztóra. Ennek finanszírozását eleinte nem volt könnyű előteremteni, de végül a klubtagok közül a legaktívabb család két képviselője, és a klubvezető kiutazását sikerült megoldani. Ezúton is köszönjük a támogatást a Létaker KFT-nek, a Baranya Megyei Termelőszövetkezetek Szövetségének, és az Ökováros-Ökorégió Alapítványnak, valamint annak a magát megnevezni nem akaró magánszemélynek, aki elsőként ajánlotta fel támogatását az utazáshoz!
Hazatérve Pécsett, a mandulafa alatt városi összefogással szervezett kis ünnepség várt bennünket, ahol egyúttal a mandulafa-rajzpályázat díjait is kiosztottuk.

Képek a díjkiosztóról:

A pécsi ünnepségről:


Köszönjük a tortát az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkaközösségének!Márciusi túra

 A márciusi túra Vas Gergő klubtársunké volt: ő tervezte az útvonalat, melynek fő célpontja a gyerekek által mindig is kedvelt Melegmány-völgy volt.


A legszebb időszakot választottuk:
gyönyörűek voltak a medvehagymás völgyek.
Megálltunk pihenni Pista bácsi pihenőjénél:) 


Április túra

Az áprilisi túra vezetője és tervezője Máthé Balázs volt. Kedvenc Jakab-hegyére látogattunk, a Szuadó-völgy felől közelítve, majd a kővágószőlősi presszóba megérkezve.
Kezdtük az árnyas völgyekben:


A jakabhegyi pihenőnkön néhányan a fa tetején ebédeltek:)


Majd folytattuk a napsugaras sziklákon:
S befejeztük a megérdemelt jutalommal:


Májusi túra 

Májusban Madarak és fák napja alkalmából Fülemüle-túrát szerveztünk. Induláskor a vihar vészt jóslóan kerülgetett bennünket, de szerencsésen kikerültük.

Kisbenedek Tibor muzeológus kollégánk is részt vett az esti órákban induló programon, segítségével hangfelvő eszközökkel próbáltuk rögzíteni a madarak és rovarok esti hangjait.Az Éger-tetőről indultunk és a Jakab-hegy oldalának vadregényes szintútján érkeztünk meg Cserkútra, hogy az ottani bokrosokban tanyázó fülemüléket hallgassuk.

Fülemülét ezúttal keveset hallgathattunk, de a gyönyörű idő, az erdő alkonyi szépsége, és néhány útközben talált, érdekes rovar kárpótolt.


Júniusi tanév-záró bicaj-túra

Régi vágya volt a gyerekeknek egy közös bicaj-túra. Bence és Keve ötletekén ez is megvalósult végül - kicsit szelidített útvonalon: Villánytól Bólyig és vissza, nagyon szép tájon és túlnyomórészt jó állapotban lévő bicikliúton tettük meg az utat. Pécsről Villányba előzetes helyfoglalással, a piros kis motorvonattal utaztattuk le a bicikliket és magunkat.A fenti képek a bólyi gazdaság környékén készültek. Kis kápolna mellett pihentünk, és az udvarban régi gépek kiállítását fedezték fel a srácok.

Visszafelé is jól bírtuk az iramot.


Kisjakabfalva gyönyőrű település felújított sváb lakóházakkal.
A nemzetiségi tájházat is alkalmunk nyílt meglátogatni.
Tanulságos, hogy az egyik szoba az egykor itt élt svábok, a másik a betelepített felvidékiek bútorzatával van berendezve.
Különleges a mennyezetfreskó, és a két nemzetiség jellegzetes,  polgári stílusú bútorai.

Sajnos több defektünk is volt menet közben. Szerencsénk azonban most sem hagyott el: a jól felkészült és kis akadályoktól vissza nem rettenő apukák gyülekezete hatékonyan kezelte a problémákat!
Ez a túra felkészítést jelentett nyári biciklis táborunkra, fizikai és technikai értelemben is.

Válogatás a túráink során látott és fotózott élővilágból


Tegzeslárva lakócsöve, és a lakócső eleven lakója

 (Melegmány-völgy)
Tavaszi héricsek a Tubes-gerinc alatt


Éjjeli pávaszem a Jakab-hegyen

Gyalogcincér - "cincogását" hallja, aki jól fülel:)Köszönjük a fotókat Máthé Tamásnak, a januári túra képeit Cserni Zsófiának!

Beszámolónkat hamarosan folytatjuk, 2019 második félévével...