2014. április 28., hétfő

Megvásárolható természettudományi könyvek, kiadványok a JPM Természettudományi Múzeumban (Pécs, Szabadság. u. 2. )

Még korlátozott számban kapható saját kiadványaink:Szintén kaphatók még nívódíjas zöldmese könyvünk utolsó példányai


Alábbi kiadványt azoknak ajánljuk, akiket a botanika és a tájtörténet érdekel:

  

Tudta Ön, hogy Pécs talán hazánk növényfajokban legdiverzebb, leggazdagabb városa? Tudta Ön, hogy ezen belül is a Havi-hegy apró területe Pécs és talán hazánk növényfajokban leggazdagabb területe? Tudta Ön, hogy a Havi-hegyen él egy olyan növény is, mely sehol máshol hazánkban? Tudta Ön, hogy a pécsi Mecsekben egykor élt 37 orchideafajból 14 már valószínűleg kipusztult, de a még ma is ott élő 22 orchideafaj is egyedülálló?

Erről is és Pécs tájarculat változásairól a kezdetektől napjainkig; a Nagyárpádi dombok, a Pintér-kert, a Pécsi sík, valamint több, mecseki terület flórájáról, növénytársulásairól, védett növényeiről, valamint a Pécs környéki tájak növényzetéről is olvashat a kötetben szakmai tanulmányokat. Reméljük azonban, hogy nem csak szakmai érdeklődők, hanem sok pécsi természetszerető is szívesen forgatja majd a kötetet.

A kötet tanulmányait írták: Bátori Zoltán, Borhidi Attila, Csiky János, Dénes Andrea, Erdős László, G. Detky Rita, Henn Tamás, Horváth Ferenc, Kevey Balázs, Kis-Vörös Szabolcs, Kovács Dániel, Körmöczi László, Lőkös László, Lőrincz Péter, Mányoki Gergely, Morschhauser Tamás, Nagy Gábor, Nyulasi Judit, Oláh Anita, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Ötvös Károlyné, Papp Beáta, Pál Róbert, Pifkó Dániel, Purger Dragica, Salamonné Albert Éva, Temesi Andrea, Tóth Nóra, Wirth Tamás. 

A kötet 2000 Ft-os áron megvásárolható a Természettudományi Múzeumban (Pécs, Szabadság u. 2.) 


DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12. /STUDIA PANNONICA (A) SERIES HISTORICO-NATURALIS/ 

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE NÖVÉNYVILÁGA EGYKOR ÉS MA--Botanikai és tájtörténeti tanulmányok /THE VEGETATION OF PÉCS AND ITS SURROUNDINGS, PAST AND PRESENT-- Studies of the botany and the landscape history 

Tartalma:

G. Detky Rita: Pécs tájarculatának változásai a kezdetektől napjainkig - Konfliktusok és megoldási javaslatok / Landscape changes of Pécs city from early times up to the present)

Lőkös László: A Mecsek zuzmóflórája / The lichen flora of the Mecsek Mts (SW Hungary)

Papp Beáta: Néhány aktuális adat Pécs környékének érdekes, ritka moháiról - egy fontos mohavédelmi terület kijelölése / Some actual data about the valuable, rarebryophytes from the surrounding of Pécs - selection of an IBrA (Important Bryophyte Area)

Pifkó Dániel: A Heuffel-zanót (Chamaecytisus heuffelii /Leguminosae/) magyarországi előfordulásának megerősítése / Confirmation of the occurrence of Chamaecytisus heuffelii in Hungary

Wirth Tamás, Kovács Dániel, Dénes Andrea és Csiky János: Elszigetelődött diverzitási centrumok Pécsett I.: a Havi-hegy flórája száznyolcvan év tükrében / Isolated diversity centers in Pécs I.: our knowledge of the flora of Havi Hill, changes over the last 180 years

Bátori Zoltán, Kis-Vörös Szabolcs, Tóth Nóra és Körmöczi László: A Nyugat-Mecsek dolináinak védett növényei / Protected plants of the dolines in Mecsek Mts

Nagy Gábor: A pécsi Mecsek orchideái / Orchids of the Mecsek Hills at Pécs

Pál Róbert, Henn Tamás és Nyulasi Judit: Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez / Data to the Weed Flora of Southern Transdanubia

Ötvös Károlyné: A Pintér-kert arborétum / The Pintér garden

Purger Dragica: A Pécs-Nagyárpád melletti Natura 2000-es terület gyepjei / Grasslands of the Pécs-Nagyárpád Natura 2000 site

Salamon-Albert Éva és Lőrincz Péter: Szibériai nőszirmos gyepek szerveződése és természetvédelmi helyzete a Mecsek déli lábánál / Compositional, structural state and dynamics of Iris sibirica grasslands on lowland of Mecsek hills

Kevey Balázs és Borhidi Attila: A Nyugati-Mecsek tetőerdei (Aconito anthorae- Fraxinetum orni Borhidi - Kevey 1996) / Hilltop forests (Aconito anthorae-Fraxinetum orni Borhidi & Kevey 1996) in the Western Mecsek Hills

Kevey Balázs: Égeres mocsárerdők a Nyugati-Mecseken (Angelico sylvestri-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi - Kevey 1996) / Peat deficient alder swamps (Angelico sylvestri-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi et Kevey 1996) in the Western Mecsek Hills

Ortmann-né Ajkai Adrienne, Morschhauser Tamás, Lőrincz Péter és Horváth Ferenc: A Mecsek-hegység aktuális vegetációjának áttekintése a MÉTA adatbázis alapján / Overview of actual vegetation of Mecsek Hills based on MÉTA database 

Ortmann-né Ajkai Adrienne és Horváth Ferenc:"A Mecsek-hegység déli síkja": A Drávamenti-síkság vegetációjának kistáji szintű elemzése a MÉTA adatbázis alapján
/ "Plains south of Mecsek Hills": Landscape-level overview of vegetation of Dráva lowlands based on MÉTA database

Morschhauser Tamás, Oláh Anita, Temesi Andrea és Erdős László: Változások a Tubes karsztbokorerdő-sziklagyep növényzetének határzónájában / Changes of the boundary between karst shrubforest and closed rock sward vegetation on the Tubes
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése