2023. október 18., szerda

Közösségi szolgálat, nyári diákmunka, önkéntesség a JPM Természettudományi Gyűjteményében (Pécs)


A múzeumok külső szemlélő számára láthatatlan munkái között a legtöbb időt kétség kívül a gyűjtemények felállítása, gyarapítása, rendben tartása, papír alapú és digitális nyilvántartása jelenti. Ebben is nagy segítség mindig a külső segítség. A nyáron főként gyűjteményi munkában kaptunk segítséget két diáktól, akik minket választottak átmeneti munkahelyüknek. Nem egyedi eset volt az idei, hiszen évek óta mindig sokat segítenek a gyűjteményi munkákban a diákok és az önkéntesek nyaranta vagy kampánymunkák idején, amilyen pl. csomagolás költözéshez vagy egy nagyobb rendezvény felügyelete.   

A gyűjteményi munkákról általában:

A gyűjtemény felállítása az adott gyűjteménytípus szabályok szerinti sorba rendezését, a szükséges adatokkal ellátását, azok gyűjteményi tárgyhoz rendelését jelenti. A JPM Természettudományi Gyűjteményében vannak egyedi letározású gyűjteményi tárgyak, mint pl. az ősmaradványok, kőzetek és ásványok és vannak un. szekrénykataszterbe rendezett és  úgy nyilvántartott tárgyak. Ezek apró és nagy mennyiségű rovar-, csiga-, növény- és pl. madártojás- preparátumok, amiknek - bár egyenként is megvan minden szükséges adatuk, de - nincsenek egyenként leltározva. Adataikat digitálisan is tároljuk, a digitális adatrögzítés állandó feladat a gyűjteményben és a könyvtárunkban is.

A gyűjteményi munkák között vannak olyan feladatok is, ami nem kíván semmi képzettséget. A gyűjtött anyagok egyszerű preparálása, kiszárítása, felragasztása vagy kapszulába helyezése, számlálása, digitális adatrögzítése pl ilyen. Egyes gyűjtemények időnkénti fagyasztásos fertőtlenítése is szükséges. A gyűjteményi tárgyak sorszám szerinti helyre rakása, ha új a tárgy vagy valamiért kivettük, akkor újra elhelyezése a megfelelő helyen a megfelelő szekrényben, a sorszám szerinti helyén. A gyűjtemény szépítése új feliratokkal, de olykor csak megszámolása vagy átpakolása is néha feladatul adódik.    

Közgyűjteményként a digitális világ kívánalmainak is szeretnénk megfelelni, így a gyűjtemények minél nagyobb részét szeretnénk előbb-utóbb digitalizálni és online is elérhetővé tenni, amihez a tárgyak fotózása és adatainak rögzítése tartozik. 

A múzeum fotógyűjteményében és kéziratos archívumában is hasonló feladatok vannak.

Ezekben a munkákban természetesen a muzeológussal vagy a gyűjteménykezelővel együtt dolgozva mindig nagy segítség a külső segítség, így szívesen fogadunk közösségi szolgálatot teljesítő vagy nyári diákmunkát végző, természet iránt érdeklődő diákokat vagy önkénteseket. 

2023 évben nyári diákmunka során elvégzett feladatok: 

A nyáron két diák dolgozott a gyűjteményben, aminek során a könyvtár számára beleltározták az egy ideje felhalmozódott beérkezett vagy ajándékba kapott folyóiratokat és könyveket. Digitálisan rögzítették a költözés után kényszerűen átrendezett herbárium szekrénykataszterét. Ehhez megszámolták fiókonként és szekrényenként a gyűjteményi egységeket. Közben egyenként átnézték a herbáriumi lapokat, helyre rakták a sorszám szerinti véletlenül hibás helyen levő lapokat és ellenőrizték nincs-e rovarkártevő, rovarrágás a gyűjteményben. 

A kutató munkában is segítettek kicsit, mégpedig egy kéziratos adatgyűjtést és annak terjedelmes forrásirodalom-jegyzékét rögzítették digitálisan, illetve ezen felül terepmunka során adatgyűjtésnél a hangrögzítésben is jól jött a segítség. 

A kéziratos archívumban a legutóbb bekerült, több doboznyi halmozott anyag sorba rendezését végezték el. 

Az archívumban, a könyvtárban és a fotógyűjteményben is sok feladatra van még lehetőség. Ha valaki szívesen jönne,  előzetes egyeztetés után várjuk. Egyeztetés a termtud kukac jpm.hu címen lehetséges.             


2023. október 17., kedd

Herbarium Cecidologicum (JPM, Pécs) - Vajon mi fán terem ez a gyűjtemény a JPM Természettudományi Osztály gyűjteményei közt?

A Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Osztály Herbariumának egyik fémszekrényében titokzatos gyűjtemény rejtőzik. A 12 dobozban levő, mintegy 1500 kapszulányi anyag Herbarium Cecidologicum elnevezéssel az 1960-as évektől része a gyűjteménynek. Ha belekukkantunk, előbb-utóbb meg tudjuk fejteni a rejtélyt, mégpedig azt, hogy ez egy gubacsgyűjtemény. Egy érdekes gyűjtemény, ami a Herbáriumhoz tartozik, mégis zoológus, entomológus (rovarász) gyűjtötte.

Talán a legismertebb gubacs a cserkészek nyakkendőjét összefogó tölgyfagubacs. A tölgyfagubacs lehet, hogy igen hosszú keresgélés után akad csak a kezünkbe a gyűjtemény kapszulái között, hiszen rajta kívül nagyon sok más gubacs is kialakulhat a növényeken. Rovarok, atkák, gombák, vírusok is késztethetik a növényt arra, hogy rendellenes szövetet, gubacsot képezzen magán. Ebben a gyűjteményben elsősorban rovarok okozta gubacsok gyűjtöttek össze. A gyűjtő Ambrus Béla zoológus, entomológus, cecidológus (gubacskutató). Néhány kép a gyűjteményről és néhány gyűjtött gubacsról is alább. 

2023. október 16., hétfő

Az éjszaka bajnokai – a világ denevértávlatból kiállítás

Az éjszaka bajnokai című kiállítás a Pécsi Vásárcsarnokban nyílt meg a napokban. A kiállítás a Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. együttműködésében valósul meg és egészen november 4-ig látogatható a vásárcsarnok nyitvatartási idejében. A JPM oldalán ITT lehet még többet is olvasni a kiállításról.

A kiállításban általános iskolás csoportoknak denevérkutató kollégánk foglalkozást is tart. Jelentkezés a vásárcsarnok elérhetőségein.


Fotók: Morvai Anita és Pécsi Vásárcsarnok

2023. október 11., szerda

Gyöngybagolymentés - néha ilyen is előfordul

 Gyöngybagolynak segítettünk!

Munkatársunkat keresték meg egy helyi intézmény dolgozói, hogy berepült az épületükbe egy bagoly. Sajnos nekiütközött az ablaknak, majd a földre esett. A kábult baglyot letakarták egy papírkosárral. A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal és az MME-vel való egyeztetés után a helyszínre érkezve egy gyöngybagoly figyelt minket ideiglenes börtönéből. Szerencsére külső sérelmi nyomot nem találtunk rajta, és nagyon jó kondícióban is volt. A baglyot biztonságosan elszállítottuk, majd később átadtuk a nemzeti park munkatársának, aki megvizsgálta, meggyűrűzte és még aznap este el is engedte. Szépen elrepült!2023. október 4., szerda

Természetpedagógusok képzése a múzeumban

A JPM Természettörténeti Osztálya immár 4. éve kapcsolódik be a PTE Természetpedagógia szakosainak képzésébe. Idén szeptemberben és októberben két évfolyam csoportjait is fogadjuk elméleti és gyakorlati képzésen.

A szak továbbképzés jellegű, felöleli az élővilág konzervációjával kapcsolatos nem iskolai rendszerű oktatási, ismeretterjesztési területeket, a természettudományos múzeumpedagógia, a zoopedagógia, az erdei iskolák, természetvédelmi táborok, rendezvények széles körét. A múzeum munkatársai elméleti és gyakorlati órákon oktatják hétvégi, hosszú hétvégi alkalmakkor a természettudományos és múzeumpedagógai ismereteket. Az ökológiai, konzerváció-biológiai alapok mellett a hallgatók megismerkedhetnek a különböző célcsoportok életkori sajátosságainak megfelelő természetpedagógiai, környezeti nevelési módszerekkel, az e területen folyó jó gyakorlatokkal, képessé válnak természetpedagógiai programok megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, a hagyományos iskolai képzési kereteken kívüli környezeti nevelési, természetvédelmi nevelési feladatok végrehajtására, ezzel alkalmasak lesznek a környezettudatos szemléletmód átadására.

2023. október 3., kedd

Gyűjteményi munkák két költözés után

Két költözés után a gyűjtemény kicsomagolása, ellenőrzése a leltárkönyvben, majd leltár szerinti helyrerakása hosszadalmas és odafigyelést igénylő munka. Több éve tart, és néha úgy tűnik, soha nem lehet végezni vele. Fontos, hogy ha már kézbe vesszük, elvégezzük a revíziót is, így minden adatát leellenőrizzük az adott gyűjteményi darabnak. Eközben néha számunkra is sok izgalmas, pl. 100 évesnél idősebb gyűjteményi tárgyak is kézbe kerülnek, mint pl. itt a képek között is látható egy 1896-os, minden bizonnyal az első pécsi múzeum alapításakor bekerült tárgy. De lassan talán végre visszaáll a rend, és a ládákból minden a helyére kerül. 

Reméljük, soha többet nem kell költöztetnünk a sérülékeny, törékeny, pótolhatatlan  gyűjteményeket! 

Itt éppen a geológiai gyűjtemény kicsomagolásakor és revíziója során kattogott a fényképezőgép. A herbáriumi munka szépségeiről pedig ITT írtunk