2021. december 17., péntek

Vizsgáztunk - Kötelező és választható képzések a múzeumban

Az osztály munkatársai az elmúlt időszakban több kötelező és önkéntes továbbképzésen is sikeres vizsgát téve vettek részt.

🐞 Mindenki sikeresen vizsgázott a Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés kötelező továbbképzésen a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ szervezésében.

🐞 Hasonlóképp minden munkatársunk teljesítette Az állományvédelem alapjai kötelező továbbképzést is a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ szervezésében.

🦗 Kisbenedek Tibor osztályvezető a Stratégiaalkotás választott továbbképzést is sikeresen teljesítette, amit a Damjanich János Múzeum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szervezett

🦋 Új kolléganőnk, Morvai Anita Projektmenedzsment a múzeumban, Kommunikáció és a Bevezetés a Múzeumi Spektrumba c. választott képzéseken vett részt sikeres vizsgát téve. A kurzusokat a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ szervezte.

🦇 Anita sikeresen levizsgázott továbbá denevérgyűrűzőként is, így denevérkutatói feladatokat is el tud majd látni. A vizsgát a Magyar Természettudományi Múzeumban szervezték az Agrárminisztérium védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó rendeletének felhatalmazása alapján.

2021. november 17., szerda

Tér - Mozgás- Játék. Vendégkiállításunk (2021, Pécs)


 TÉR - MOZGÁS - JÁTÉK

2021.11.05. - 2022.01.23.

JPM Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)


    A művész szubjektív módon láttatja a világot, ezzel szemben a kutatónak szükségszerűen tárgyilagosnak kell lennie, ha le akarja írni azt. A Tér-Mozgás-Játék egy új inspirációs forrásokra nyitott művész és egy képzőművészet iránt érdeklődő természettudós első közös kísérlete arra, hogy a két különböző szemléletmód egymást kiegészítve találkozzon. A festő kétdimenziós felületen dolgozik, még ha térben ábrázolja is tárgyát. A barkácsoló természettudós a sík képben rejlő lehetőségek térben való megvalósítására törekszik.

Konok Tamás: Mikroludium - Vásárhelyi Tamás: Mikor van egyensúlyban? 

    A kiállítás Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus rendhagyó együttműködésének eredménye. Konok geometrikus elemekből és finom vonalakból építkező, absztrakt képeiből ötletet merítve, Vásárhelyi e struktúrákat a térbe kiterjesztve építi meg fizikai jelenségeken alapuló, furfangos tárgyait. A képek dinamikájából kiinduló tárgyak párbeszédbe állítják a képzőművészetet a tudománnyal: a kép-tárgy párok egyike segít, hogy másképpen lássuk a másikat. A képtérben ábrázolt absztrahált formák kinetikus, interaktív eszközökként elevenednek meg a kiállítótérben. Így történhet meg, hogy egy festményen átfutó átlós vonal háromdimenziós, mozgatható ingaként köszön vissza a térben. Az egymásra reflektáló alkotáspárok a síkban és a térben való önfeledt játék lehetőségét kínálják.

Konok Tamás: Inga - Vásárhelyi Tamás: Bipoláris bolondinga 


    Az alkotók közötti párbeszéd 2018 őszén kezdődött, amikor a Kutatók Éjszakája alkalmából a Vasarely Múzeum tudományos játszóházat szervezett. Vásárhelyi ekkor a múzeum aktuális kiállításához (Képpé vált kísérlet) kapcsolódóan több Konok grafikához is készített játékokat. Konok lelkesen fogadta a kezdeményezést és rögtön közös kiállítást javasolt. Az alkotók azóta, egymást folyamatosan új ötletekkel stimulálva rakták össze jelen tárlat anyagát. A kiállítás képzőművészet és tudomány egyedülálló találkozásaként a két terület közötti határvonalakat átlépve számos fontos kérdést vet fel: Ki mit vesz észre, mit lát meg egy képzőművészeti alkotásban? Hogyan segítheti a képzőművészet egy tudományos elv megértését, illetve hogyan járulhat hozzá a fizika egy törvényének megértése, az azt szemléltető eszközhöz vizualitásában kapcsolódó képzőművészeti alkotás befogadásához? Vajon máshogy tekintünk egy statikus formára miután láttuk mozgásban is?

Részlet a kiállításból.

Konok Tamás (1930) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festő- és szobrászművész, a geometrikus absztrakció jelentős képviselője. Eredetileg zenésznek készül, később mégis jelentkezik és rögtön felvételt is nyer a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Bernáth Aurél és Berény Róbert lesznek a mesterei. 1958-ban Derkovits ösztöndíjjal Párizsba utazik, majd a következő ötven évben a francia fővárosban él és alkot. Első önálló kiállítása a Galerie Lambertben nyílik 1960-ban, ettől kezdve rendszeresen kiállítja műveit. Az 1960-as évek végén nagyméretű, monokróm relief-kollázsokat készít, melyek később megrendelések révén épületterekben is megvalósulhatnak. Az építészettel való kapcsolata révén egy fokozatosan letisztuló formavilág jelenik meg festészetében, melyet a képtérből kifutó vonalak dominálnak. 1970-től évente Zürichbe utazik és a Schlégel Galériával együttműködésben számos egyéni és csoportos kiállításon vesz részt világszerte. A 2000-es évektől ismét Budapesten él és alkot.

Vásárhelyi Tamás (1949) Múzeumpedagógiai Életműdíjjal kitüntetett biológus, rovarkutató, a természettudományos múzeumi tanulás úttörője Magyarországon. A Magyar Természettudományi Múzeumban megvalósított kiállításait az interaktivitásra törekvés mellett a saját tervezésű tudománykommunikációs eszközök használata jellemezte. 1985 óta tervez és készít játékos tanulásra alkalmas eszközöket, melyek a Herman Ottó Vándortanösvény és a martonvásári Agroverzum látogatóközpont mellett a Vásárhelyi Tamás Fortélyos Játéktára Facebook oldalon is megtalálhatóak. Jelenleg is széleskörű szakmai tevékenységet folytat, kutatói és oktatói praxisa fókuszában a természettudományos ismeretterjesztés áll.

MEGNYITÓ:

https://youtu.be/7a4EWSOOS4g

Szöveg: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Képek: Füzi István

2021. október 4., hétfő

Tartalmas 23 év a Szabadság úton. JPM Természettörténeti Múzeum, PécsA Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti (korábban Természettudományi) Osztálya kiállítása és gyűjteménye 24 éve költözött Pécsett, az azóta már lebontott Rákóczi úti épületből a Szabadság u. 2. alatti épületegyüttesbe. Akkor nagyon örültünk a tavasztól őszig zöld, majd színes vadszőlő levelekbe öltözött épületnek. Lelkesen kezdtünk kiállításokat készíteni. Sajnos az akkori Megyei Önkormányzat csak az épületegyüttes Rákóczi úti szárnyát újította fel, a kiállítótér felújítására nem került sor akkor sem és az azóta eltelt időben sem. Ennek ellenére évente mindig volt két, néha három új időszakos tárlatunk is a épületszárnyban és egy állandó kiállítási egység is. A kiállításaink sohasem készültek sok pénzből, inkább sok munkával és kreativitással a természet anyagaiból, de mi szerettük őket. Sokszor sikerült az évek során vendégkiállításokat is meghívnunk. Mi most már erős nosztalgiával nézegettük a régi képeket. Reméljük a látogatók is szívesen nézelődtek ezekben a kiállításokban. 

A kiállítást 2019-ben átmentileg teljesen szét kellett bontanunk, a gyűjtemények egy része pedig átmenetileg elköltözött, majd egy fél év után vissza a Szabadság úti épületbe, és a Szabadság úti épületegyüttes ad helyet azóta is gyűjteményeinknek és a kutatók számára nyitva álló könyvtárunknak. Az elmúlt egy-két évben minden nehézség ellenére is sor került a munkaszobák, a preparátor műhely, a könyvtár, és a gyűjteményeinknek helyet adó raktárak és a kiállítóterem belső felújítására, külső felújítás a lépcsőket érintette. A kiállítóteret pedig egy galéria építésével bővítettük. 
Reméljük a kiállítás épületszárnyának külső felújítására is lesz lehetőségünk!
 
Az átmeneti kiállításszünetben az osztály egyik állandó kiállításának a Pécsi Állatkert ad helyet. Időszakos és vendég-kiállításainknak pedig a Csontváry Múzeum különterme adott otthont többször is. Jelenleg (2023-as kiegészítés) pedig készül egy új kiállítás a Szabadság úton, 2023 őszén nyitjuk. Munkatársaink a gyűjteményi és kutató munkáikat ebben az épületben végzik, és kihelyezett múzeumpedagógai programokat is szerveznek. Mindezekről is olvashatnak itt a blogon.   
  ... és bár ez a blog jóval későbbi, mint az első kiállításaink az épületben, azért ITT a Természet és Múzeuma blogunkon további 35, kiállításainkról tudósító bejegyzésben nosztalgiázhat velünk, aki szeretne. Talán még saját magát is felfedezi a régi képeken. (A bejegyzés frissítve 2023-ban.)


Fotók: Kiefer Béla, Komlós Attila, Kocziszky Andrea, Ötvös Károly, Füzi István és a múzeum mindenkori dolgozói