2022. szeptember 1., csütörtök

A máriagyűdi mamutlelet megérkezett a múzeumba

2022 nyarán egy építkezésen bukkantak felszínre a mamutcsontok Máriagyűdön. A Janus Pannonius Múzeum munkatársainak leletmentő ásatásáról ITT olvashatnak a JPM honlapján. Az ásatáson több mamut testrészei (agyar, állkapocs) egy helyre felhalmozva kerültek elő. A mamutcsontok mentésében és meghatározásában szakmai segítséget Katona Lajos Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum geológusa nyújtott. A szakember szerint nagyon ritka, hogy jégkorszaki löszös üledékből kerül elő mamutlelet.

Azóta a leletanyag meg is érkezett a múzeumba, egyelőre átmenetileg, hiszen hamarosan tovább utaznak konzerválásra egy specilaistához. Néhány képet azért mutatunk a beérkezett anyagról. Bébi mamut állkapcsa, fogak, csontok és csontöredékek.


 


2022. augusztus 10., szerda

A JPM Természettörténeti Osztály herbáriumáról és gombagyűjteményéről


A herbáriumokat ma már egyáltalán nem tekintik a múlt poros maradványainak, hiszen a modern technikák segítségével az élő, bár szárított növényi anyag számos vizsgálatra ad lehetőséget. Nem csak a növényről, hanem élőhelyéről is nagyon sok minden megtudható, akár még egy területileg már kihalt növényfaj is feltámasztható. A gyűjtemény a legpontosabb adatként őrzi az egykori flóra jellemzőit, a fajok változatosságát, alkalmat ad összehasonlító vizsgálatokra, új fajok elkülönítésére. A JPM Természettörténeti Osztályának gyűjteményét is már több kutató felkereste, hogy egy adott növénycsoportot alaposabban megvizsgáljon benne. 
  
A Janus Pannonius Múzeum herbáriumának törzsanyagát Horváth Adolf Olivér ciszterci szerzetes, botanikus alapította. A mintegy 8000 lapos gyűjteménye kizárólag préselt, szárított növényi preparátumokból áll. Gyűjteményében találhatók a legrégebbi gyűjteményi lapok is, mint Szita Károly 1914–1915-ből származó  növénypéldányai. Horvát Adolf Olivér gyűjteménye ma már tudománytörténeti jelentőségű. Horvát Adolf Olivér külső munkatársként dolgozott az osztályon, és a JPM gyűjteményével párhuzamosan magángyűjteményét és gyarapította. Halála után magángyűjteménye Zircre került, ahol azt a Ciszterci rend gondozza. Botanikai magánkönyvtára azonban a Janus Pannonius Múzeum kezelésébe került letétbe.   

A múzeumban Horvát Adolf Olivér munkássága után sokáig nem volt botanikus, de a mindenkori kollégák, mint Vass Anna mikológus, Uherkovich Ákos és Nógrádi Sára zoológusok, majd a botanikusként 1989 óta az osztályon dolgozó Dénes Andrea is gyarapították a gyűjteményt kutatásaik során. 


A herbáriumban kisebb számban moha- és zuzmó gyűjteményrész is található több gyűjtőtől. Az anyagot Papp Beáta, Lőkös László (Magyar Természettudományi Múzeum) és Galambos István (Bakony Múzeum, Zirc) határozta meg.A herbárium az osztály által szervezett tájfeltáró programok keretében több külső kutató gyűjtéseivel is bővült, anyaga napjainkban is gyarapszik.  Fontos botanikai dokumentáció elsősorban a baranyai és kisebb  részben a somogyi  tájakról. Jelentős anyag található a gyűjteményben a kiemelten kutatott tájegységekből, mint a Mecsek, a Villányi-hegység, a Dráva-sík és a Barcsi Borókás. A herbárium ajándékozással is gyarapodott. Kevey Balázs pécsi botanikus egyedi botanikai gyűjteményét ajándékozta a JPM herbáriumának. A gyűjtemény értéke, hogy új hazai florisztikai adatok bizonyító növénypéldányait tartalmazza az ország több tájáról.

A ritkaságok közül az 1910-es évekbeli, korai gyűjtések mellett kiemelhetők a magyar kikerics (Colchicum hungaricum) múlt század közepi lapjai, valamint szintén a villányi-hegységi Szársomlyó hegyről, mint egyedüli hazai lelőhelyéről már kipusztultnak hitt mediterrán ritkaság, az apró vajvirág (Orobanche nana) néhány herbárium példánya is.  


A gombagyűjteményt Vass Anna a múzeum egykori mikológusa gyűjtötte és preparálta az 1950-es évektől. Vass Anna a mikrogombák és nagygombák gyűjtését lankadatlan szorgalommal végezte közel 40 évig. Gyűjteményében látványosan, szépen preparált kalapos gombák is találhatók, de az anyag nagy része növénykórtani szempontból érdekes, természetben gyűjtött mikrogomba anyag, mely az országban egyedülálló. Fotók: Füzi István 
Bejegyezte: Dénes Andrea

2022. március 10., csütörtök

"A mi mandulafánk"

Az Jurassic Túraklub tagjai és a szentlőrinci iskolások az év első túráján - március 5-én -  Szentkúttól a Manduláson át egészen a Havi-hegyig kirándultak. Itt megcsodálták a korábbi európai Év Fáját, a virágzó mandulafát. Az erdőben sok-sok tavaszi virágot találtak. Kilátót másztak, geoládát találtak, megoldottak néhány kincskereső feladatot, majd csapatokban kvízt oldottak meg a mandulafával kapcsolatosan. Szó esett Janus Pannoniusról is, szintén 2022-ben évfordulós költőnkről, aki délies elterjedésű kultúrnövényünket a magyarság számára jelképes értelművé emelte. Egyúttal megemlékeztek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület alapításának 30. évfordulójáról is.

A mandulafa "tiszteletére" végül sósmandulát és marcipánt is kóstolhattak a résztvevők - kellemes élmény volt mindannyiunknak :)


A képek között szerepelnek a túrázók (Soós Pálma, Heid Krisztán) fotói is.

Túravezető: Tóth Klára (Dráva TSE) és Varga Ágnes
Partnerek: Janus Pannonius Múzeum és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Baranyai Csoportja, valamint a Jurassic Túraklub.


2022. január 14., péntek

Rónaki László hidrogeológus karszt- és barlangkutató hagyatéka a múzeum archívumában

Rónaki László hidrogeológus, barlang- és karsztkutató szakmai hagyatéka a Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Múzeum archívumába került megőrzésre. Leltározás, rendezés után várhatón kutatható lesz a hagyaték.2022. január 7., péntek

Mecseki Természettudományos Élményközpont 2017-2021

 

Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése

 

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósult Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése (EFOP-3.3.6-17-2017-00011).

 

Vezetői és múzeumpedagógiai záró gondolatok:

,,A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület a pályázat megvalósítása során elsődleges célját elérte, amikor lehetőséget teremtett a közösség bevonásával történő interaktív kapcsolatteremtésre oktatók és diákok között. Sikerült elkötelezett, lelkes és képzett pedagógusokat bevonni a programba, nagyon jó kapcsolatot kialakítva az iskolákkal, tanárokkal és főleg a diákokkal. Az élményszerű oktatás során jelentős szerepet kapott a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet, kiemelten az interaktív foglalkozások, melyek a gyerekek érdeklődésének felkeltését szolgáltak. Az oktatás mielőbbi megkezdése érdekében az élményközpont teljes infrastrukturális fejlesztése, az eszközök és az oktatási szoftverek beszerzése 2018 folyamán megvalósult. Az elkészült projektet bemutató film hűen adja vissza azt a hangulatot, amely az oktatók és diákok között nap mint nap jelen volt. A visszajelzések alapján a diákok szerettek a foglalkozásokra járni, kiváltságosnak érezték magukat azok, akiket a pedagógusok kiválasztottak." - Burján István, Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület elnöke, konzorciumvezető

 

Projektnépszerűsítő dokumentumfilm linkje:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTupYgpDrXw&t=859s

 


 ,,A Janus Pannonius Múzeum egyik legnagyobb vállalkozása, hogy partnereivel együtt részt vehetett az Élményközpont létrehozásában. Baranya természeti, kulturális értekéinek megismertetéséért végzett múzeum­pedagógiai foglalkozásai réven korábban is jó kap­csolatot ápolt a megye és Pécs iskoláival, de ehhez fogható lehetősége nem adódott, hogy ennyi iskola diákjaival, ilyen rövid idő alatt találkozhasson. Minden nagy feladat nagy lehetőség is. Az Élményközpontban a múzeumi, alap természettudományos munkák és a hozzájuk kapcsolódó tudományágak korszerű kutatási témaiba, módszereibe, játékos, interaktív formában, modern eszközök használatával bevonhattunk egy seregnyi diákot. A foglalkozások alkalmat adtak a helyi természeti értékek meg­ ismertetésén keresztül a természetvédelem iránti érdeklődés felkeltésére. Remélhetőleg sikerült el­ oszlatni a félelmet a természettudományos foglalkozásokkal szemben, talán befolyásolni is sikerült a gyerekek pályaválasztását. Nem utolsó sorban pedig múzeumi foglalkozásokat segítő 21. századi eszközparkhoz, preparátumokhoz, szoftverhez, játékokhoz juthattunk hozza." - Dr. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója

 

,,A pályázat olyan volt, mint amilyennek kezdetektől látszott, ,,nagy falat", csábító lehetőségekkel. Lesznek eszközök, játékok, szoftverek, sőt lesznek gyerekek is. Jó sokan. Lesznek új kollegák is, és új helyszín. Nagy munka, de majd megéri. Valóban hatalmas munka volt, de megszereztünk mindent a tervek szerint. Lettek új kollegák is, akiktől tanulni is lehetett. Az igazi meg­ lepetést valójában a különböző helyről, sokféle iskolából érkező, ilyen-olyan korú, magatartású, képességű, érdeklődésű gyerekek okoztak. Felmerült az a kérdés, hogy fel lehet-e egyáltalán az érdeklődésüket kelteni? és igen, ebből a három évből mégiscsak az érdeklődő gyerekek maradtak meg bennem, akikkel lehetett együtt dolgozni, akik úgy mentek haza, hogy még máskor is visszajönnének" - Kisbenedek Tibor, Természettörténeti Múzeum, osztályvezető 

 

,,Az előkészítő szakasz nehézségei után az oktatás napjai maradandó élményé váltak számomra. Korábban főként egyedül, kiállítások múzeumpedagógiai programjain dolgoztam, a projekt azonban teljesen más típusú kreativitást igényelt. A múze­umi oktatókkal való közös csapatmunka is sok hasznos tapasztalattal gazdagított. Öröm volt hetente többször is, a városi mindennapok problémáitól látszólag mentesülve, rendszeresen a "felsőbb régiókba" emelkedni, azaz a hegyoldali állatkertbe utazni. Számunkra elvarázsolt világ volt: ott, az erdő szélén, az állatok közelségében másfajta atmoszféra várt az emberre, és jó volt - a kevésbé felemelő városi konfliktusoktól szabadulva - nap, mint nap látni az állatokkal dolgozók derűjét, többségük töretlen életkedvet. Az oktatás legszebb élményei közé tartozott az, mikor az ormánsági kisiskolások első látogatásai során tanúja lehettem a lelkes rácsodálkozásnak, mellyel minden természeti jelenséget fogadtak - erdőt és egzotikus állatot egyaránt. A nyári táborok terepi kirándulásairól hasonlóan pozitív emlékeim vannak." - Varga Ágnes, pedagógus

 

Linkek: