2022. január 14., péntek

Rónaki László hidrogeológus karszt- és barlangkutató hagyatéka a múzeum archívumában

Rónaki László hidrogeológus, barlang- és karsztkutató szakmai hagyatéka a Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Múzeum archívumába került megőrzésre. Leltározás, rendezés után várhatón kutatható lesz a hagyaték.2022. január 7., péntek

Mecseki Természettudományos Élményközpont 2017-2021

 

Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése

 

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósult Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése (EFOP-3.3.6-17-2017-00011).

 

Vezetői és múzeumpedagógiai záró gondolatok:

,,A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület a pályázat megvalósítása során elsődleges célját elérte, amikor lehetőséget teremtett a közösség bevonásával történő interaktív kapcsolatteremtésre oktatók és diákok között. Sikerült elkötelezett, lelkes és képzett pedagógusokat bevonni a programba, nagyon jó kapcsolatot kialakítva az iskolákkal, tanárokkal és főleg a diákokkal. Az élményszerű oktatás során jelentős szerepet kapott a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet, kiemelten az interaktív foglalkozások, melyek a gyerekek érdeklődésének felkeltését szolgáltak. Az oktatás mielőbbi megkezdése érdekében az élményközpont teljes infrastrukturális fejlesztése, az eszközök és az oktatási szoftverek beszerzése 2018 folyamán megvalósult. Az elkészült projektet bemutató film hűen adja vissza azt a hangulatot, amely az oktatók és diákok között nap mint nap jelen volt. A visszajelzések alapján a diákok szerettek a foglalkozásokra járni, kiváltságosnak érezték magukat azok, akiket a pedagógusok kiválasztottak." - Burján István, Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület elnöke, konzorciumvezető

 

Projektnépszerűsítő dokumentumfilm linkje:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTupYgpDrXw&t=859s

 


 ,,A Janus Pannonius Múzeum egyik legnagyobb vállalkozása, hogy partnereivel együtt részt vehetett az Élményközpont létrehozásában. Baranya természeti, kulturális értekéinek megismertetéséért végzett múzeum­pedagógiai foglalkozásai réven korábban is jó kap­csolatot ápolt a megye és Pécs iskoláival, de ehhez fogható lehetősége nem adódott, hogy ennyi iskola diákjaival, ilyen rövid idő alatt találkozhasson. Minden nagy feladat nagy lehetőség is. Az Élményközpontban a múzeumi, alap természettudományos munkák és a hozzájuk kapcsolódó tudományágak korszerű kutatási témaiba, módszereibe, játékos, interaktív formában, modern eszközök használatával bevonhattunk egy seregnyi diákot. A foglalkozások alkalmat adtak a helyi természeti értékek meg­ ismertetésén keresztül a természetvédelem iránti érdeklődés felkeltésére. Remélhetőleg sikerült el­ oszlatni a félelmet a természettudományos foglalkozásokkal szemben, talán befolyásolni is sikerült a gyerekek pályaválasztását. Nem utolsó sorban pedig múzeumi foglalkozásokat segítő 21. századi eszközparkhoz, preparátumokhoz, szoftverhez, játékokhoz juthattunk hozza." - Dr. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója

 

,,A pályázat olyan volt, mint amilyennek kezdetektől látszott, ,,nagy falat", csábító lehetőségekkel. Lesznek eszközök, játékok, szoftverek, sőt lesznek gyerekek is. Jó sokan. Lesznek új kollegák is, és új helyszín. Nagy munka, de majd megéri. Valóban hatalmas munka volt, de megszereztünk mindent a tervek szerint. Lettek új kollegák is, akiktől tanulni is lehetett. Az igazi meg­ lepetést valójában a különböző helyről, sokféle iskolából érkező, ilyen-olyan korú, magatartású, képességű, érdeklődésű gyerekek okoztak. Felmerült az a kérdés, hogy fel lehet-e egyáltalán az érdeklődésüket kelteni? és igen, ebből a három évből mégiscsak az érdeklődő gyerekek maradtak meg bennem, akikkel lehetett együtt dolgozni, akik úgy mentek haza, hogy még máskor is visszajönnének" - Kisbenedek Tibor, Természettörténeti Múzeum, osztályvezető 

 

,,Az előkészítő szakasz nehézségei után az oktatás napjai maradandó élményé váltak számomra. Korábban főként egyedül, kiállítások múzeumpedagógiai programjain dolgoztam, a projekt azonban teljesen más típusú kreativitást igényelt. A múze­umi oktatókkal való közös csapatmunka is sok hasznos tapasztalattal gazdagított. Öröm volt hetente többször is, a városi mindennapok problémáitól látszólag mentesülve, rendszeresen a "felsőbb régiókba" emelkedni, azaz a hegyoldali állatkertbe utazni. Számunkra elvarázsolt világ volt: ott, az erdő szélén, az állatok közelségében másfajta atmoszféra várt az emberre, és jó volt - a kevésbé felemelő városi konfliktusoktól szabadulva - nap, mint nap látni az állatokkal dolgozók derűjét, többségük töretlen életkedvet. Az oktatás legszebb élményei közé tartozott az, mikor az ormánsági kisiskolások első látogatásai során tanúja lehettem a lelkes rácsodálkozásnak, mellyel minden természeti jelenséget fogadtak - erdőt és egzotikus állatot egyaránt. A nyári táborok terepi kirándulásairól hasonlóan pozitív emlékeim vannak." - Varga Ágnes, pedagógus

 

Linkek: